Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bojnice19.10.2018

Životnosť a spoľahlivosť produktov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnou terminológiou v oblasti životnosti a spoľahlivosti produktov. ...

WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Chcete zvládnuť efektívne všetky zadané projekty? Dosiahnite ciele Vášho projektu v termíne a bez zbytočných problémov ...

OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívn

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Chcete predávať viac a za vyššie ceny? Zaujímalo by Vás ako efektívne zvládnuť celý proces predaja od vstupných analýz, ...

WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kamp

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Chcete dosahovať excelentné výsledky prostredníctvom Vašej marketingovej kampane? Prekonajte ciele Vášho marketingového ...

Projektové riadenie (Akreditované MŠ)

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Základy projektového riadenia

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov so základnými pojmami z oblasti projektového riadenia, zoznámia sa so znakmi projektu ...

Príprava a plánovanie projektov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov s návrhom a prípravou projektu, s tvorbou štúdie uskutočniteľnosti (feasibility study) a procesom ...

Zostavenie projektového tímu

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Naučiť účastníkov kurzu rozoznať dôležité osoby v projekteSprávny výber ľudí do tímu, jeho motivácia a sledovanie ...

Riadenie projektov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Začlenenie projektového riadenia do organizácie a projektová štruktúraDelegovanie a komunikácia projektových úloh ...

Manažment rizík

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Identifikácia a posudzovanie rizikaAnalýza externého a interného prostrediaMetódy monitorovania, merania ...

Vyjednávanie pre nákupcov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu zameraného na zlepšovanie soft skills nákupcov je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a návyky zo ...

Škola v múzeu - ponuka pre školy

Slovenské národné múzeum Handlová

September - 9:00 až 17:00 *výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 1€ * spomienka na prázdniny - ...

Škola v múzeu - ponuka pre verejnosť

Slovenské národné múzeum Handlová

September - 9:00 až 17:00 *výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 2€ * spomienka na prázdniny - ...

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa nor

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Interný audítor systému integrovaného manažérstva

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Interný audítor systému environmentálneho manažérs

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

V Leadershipe II. sa budeme venovať podrobnejšie práci s ľuďmi a výkonným tímom. Budeme odkrývať vnútornú motiváciu ...

Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatív

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou OŽP a jej praktická aplikácia. Výrobná činnosť a jej vplyv na jednotlivé zložky ...

Asertivita na pracovisku

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci získajú vedomosti o asertívnej filozofii, asertívnych právach a asertívnych zručnostiach, dostanú návod ako ...

Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...