Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bojnice13.12.2018

Interný audítor systému integrovaného manažérstva

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Projektové riadenie

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Projektové riadenie - KOMPAS+

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

V Leadershipe IV sa budeme venovať postaveniu lídra v kontexte k budovaniu spoločnosti. Spoločnosť dokáže narásť do ...