Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bojnice24.4.2019

Manažér kvality

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality a prácu so systémom manažérstva kvality ...