Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bojnice

STROM

veľká sála KC Bojnice

"Ján Ďurovčík sa vracia k folklóru." Nové naštudovanie strhujúceho tanečného divadla, ktoré čerpá námet v histórii ...

Životnosť a spoľahlivosť produktov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Projektové riadenie (Akreditované MŠ)

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Základy projektového riadenia

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Príprava a plánovanie projektov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Zostavenie projektového tímu

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Riadenie projektov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Manažment rizík

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Riadenie zásob a skladová logistika

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Pocitový manažment

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Vyjednávanie pre nákupcov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Škola v múzeu - ponuka pre školy

Slovenské národné múzeum Handlová

September - 9:00 až 17:00 *výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 1€ * spomienka na prázdniny - ...

Škola v múzeu - ponuka pre verejnosť

Slovenské národné múzeum Handlová

September - 9:00 až 17:00 *výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 2€ * spomienka na prázdniny - ...

Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa no

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie st

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Stres je pôvodcom všetkých psychosomatických ochorení a takmer vždy spôsobuje  tlak na našu nervovú sústavu, čím ...

Interný audítor systému environmentálneho manažérs

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 90

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO ...