Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bojnice

Mapovanie procesov a riadenie rizík

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci kurzu si osvoja základy efektívnej metodiky mapovania procesov, získajú spôsobilosť pre vykonávanie ...

Vatra SNP

Fačkovské sedlo

Deň obce Poluvsie

Poluvsie

Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Productio

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Toyota Production System (TPS) je integrovaný systém riadenia výroby, ktorý vyvinula spoločnosť Toyota Motor Company a ...

LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontr

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť efektívnu metodiku pre aplikáciu metód progresívneho plánovania kvality výrobkov (manažmentu projektov), pre ...

Hodová zábava

Poluvsie

Príchod Mikuláša

Poluvsie