Úvod > Festivaly > FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov

FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
6.3. - 6.3.2019
Čas konania:
Názov:
FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Cieľom kurzu je naučiť účastníkov už vo fáze vývoja a návrhu produktu identifikovať možné poruchy, kritické chyby a zlyhania, ktoré môžu nastať počas výrobného procesu a analyzovať možné príčiny a dôsledky. Na základe úrovne miery rizika (RPN) stanoviť možnosti ich detekcie a definovať účinne preventívne opatrenia (použitím aj Poka yoke systému) pre zabránenie resp. minimalizáciu výskytu chýb ešte pred spustením výroby.FMEA a jej význam v systéme manažérstva kvalityCiele a metodika FMEA procesu, produktu a návrhuAnalýza chýb – nesprávnych funkcií pre každý skúmaný krok procesu / produktuIdentifikácia zvláš­tnych znakov (special characteristics)Určenie miery rizika / priority (Risk Priority Number)Stanovenie nápravných opatrení a ove­renie ich účinnostiMožnosť aplikácie POKA-YOKE systému pre zabránenie opakovaného výskytu chýbImplementácia nápravných opatrení a va­lidácia ich efektívnostiPreviazanie Process flow – FMEA – Kontrolný plánKedy je potrebná revízia FMEAVysvetlenie formulárov FMEA podľa AIAG a VDA príručkyZjednotenie metodík AIAG a VDARiešenie konkrétnych modelových príkladov – workshop účastníkov kurzu
Mám záujem