Úvod > Festivaly > Interný audítor systémov manažérstva informačnej b

Interný audítor systémov manažérstva informačnej b

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
1.2. - 8.2.2019
Čas konania:
Názov:
Interný audítor systémov manažérstva informačnej b
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO/IEC 27001 a ISO 19011priblížiť techniku interných auditov v organizáciáchpoukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešeniaÚspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov v organizáciách.Úvod do systémov manažérstva informačnej bezpečnostiMetódy využívané v systémoch manažérstva informačnej bezpečnostiDefinovanie rizík a pravidiel pre zamedzenie úniku informáciíPožiadavky normy ISO/IEC 27001Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanieÚloha a rola interného audítoraPsychologické aspekty auditu a komunikáciaVýklad postupu vykonania interného audituPríprava auditu, simulovaný audit, správa z audituRiešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladovVykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu
Mám záujem