Úvod > Festivaly > Interný audítor systému integrovaného manažérstva

Interný audítor systému integrovaného manažérstva

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
4.2. - 8.2.2019
Čas konania:
Názov:
Interný audítor systému integrovaného manažérstva
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 45001, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 a I­SO 19011priblížiť techniku interných auditov v organizáciáchpoukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešeniaÚspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov v organizáciách.Úvod do systémov manažérstva Metódy využívané v systémoch manažérstvaPožiadavky noriem ISO 45001, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015Základné zmeny po revízii noriemRiadenie rizík na pracoviskuPožiadavky normy ISO 19011 a návod na auditovanieÚloha a rola interného audítoraPsychologické aspekty auditu a komunikáciaVýklad postupu vykonania interného audituPríprava auditu, simulovaný audit, správa z audituRiešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladovVykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu
Mám záujem