Úvod > Festivaly > Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riad

Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riad

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
20.3. - 20.3.2019
Čas konania:
Názov:
Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riad
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Oboznámenie sa s problematikou KBÚ a ES. Pochopenie ich významu v riadení chemických rizík a ich správne používanie v praxi za účelom zaistenia chemickej bezpečnosti podniku. Kurz je určený hlavne pre pracovníkov zodpovedných za činnosti vo vzťahu k chemickým látkam, bezpečnostných technikov, ekológov, chemikov a pracovníkov nákupu chemických látok.Legislatíva v oblasti riadenia chemických látok a povinnosti z nej vyplývajúceZákladné princípy klasifikácie chemických látok a zmesíPovinnosti vyplývajúce z CLP – klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesíVymedzenie KBÚ a ich rozsahKBÚ a ES – ich význam pri riadení chemických rizíkSVHC látkyPríklady KBÚ a ich použitie v praxi so zreteľom na informovanosť zainteresovaných stránSankcie vyplývajúce z nedodržania legislatívnych požiadaviek v oblasti riadenia chemických látok
Mám záujem