Úvod > Festivaly > KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komuni

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komuni

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
31.1. - 1.2.2019
Čas konania:
Názov:
KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komuni
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
V tomto kurze si podrobne rozoberieme našu dennú komunikáciu, povieme si niečo o šumoch, ktoré spôsobujú to, že sme sa neporozumeli. Po­vieme si o komunikačných “ušiach” a o tom, ako kvalitne komunikovať naše potreby a presvedčenia. Ro­zoberieme si tému konflikt a budeme odkrývať jeho podstatu tak, aby sme mu mohli v čo najväčšej miere predchádzať. Ob­jasníme si pojem asertivita a jej implementovanie do každodenného pracovného života. Poslednou témou bude emočná inteligencia ako dôležitý faktor nášho úspechu v 21.storočí a ako môžeme túto emocionálnu inteligenciu trénovať.Pre koho je kurz určený:Kurz je určený všetkým, ktorých práca vyžaduje komunikáciu v tíme, vo vnútri firmy ako aj navonok. Je vhodný pre manažérov oddelení, projektových manažérov, obchodníkov a všetkých ostatných, ktorí vo svojej dennej práci potrebujú efektívne komunikovať a správne reagovať v komunikácii.Verbálna a neverbálna komunikácia – význam a zámer slov, spôsob vyjadrovania sa pri rozličných situáciách, čítanie a používanie neverbálnej komunikácieRiešenie komunikačných situácií – ako komunikovať v rozličných situáciách z pozície podriadeného alebo nadriadeného pracovníka, práca s faktami a domnienkamiAktívne počúvanie – sústredenie sa na komunikáciu a pochopenie druhej strany, čítanie neverbálneho prejavu, zameranie sa na príčinyRiešenie konfliktov – typy a zdroje konfliktov, etapy vývoja konfliktu, dôsledky neriešených konfliktov, emocionálne prvky konfliktov, ako rozvíjať svoje schopnosti riešenia problémov, identifikácia potenciálnych konfliktov a preventívne opatreniaAsertivita – využitie asertivity pri riešení problémov, tlmenie hnevu, techniky otvorených dverí a selektívneho ignorovania, kritika v asertivite Emocionálna inteligencia – sebauvedomenie, sebaovládanie, sebamotivácia, empatia a sociálne zručnosti, kontexty emocionálnej inteligencie a príklady
Mám záujem