Úvod > Festivaly > KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
28.2. - 1.3.2019
Čas konania:
Názov:
KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Tréning je zameraný na praktické otestovanie prezentačných zručností. Po­vieme si o tom, ako najrýchlejšie zapôsobiť na ľudí, na čo si treba dávať pozor a ako prekonať trému z vystupovani­a. Nacvičíme si telefonický rozhovor. Budeme trénovať zvládanie námietok a techniky, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše prezentačné zručnosti. Poz­rieme sa hlbšie na naše skryté rezervy a na to, čo v sebe vieme vyzdvihnúť a na čom môžeme stavať. Naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu nielen relaxovať, ale aj naštartovať našu vnútornú motiváciu.Pre koho je kurz určený?Kurz je určený všetkým, ktorých práca vyžaduje komunikáciu v tíme, vo vnútri firmy ako aj navonok. Je vhodný pre manažérov oddelení, projektových manažérov, obchodníkov a všetkých otstatých, ktorí vo svojej dennej práci potrebujú efektívne komunikovať a správne reagovať v komunikácii.Komunikácia vyššej úrovne – profesionálna komunikácia, nácvik riešenia ťažkých situácií pri komunikácii, rozvinutie schopnosti ústretového spôsobu komunikácie, zlepšenie jasnosti a zrozumiteľnosti odpovedíPrezentačné zručnosti – dôležitosť správnej prípravy prezentácie, pravidlá používania vizuálnych pomôcok, zvládanie trémy a podporné cvičeniaPresvedčivosť prezentácie – ako zaujať poslucháčov a dostať ich na svoju stranu, verbálna a neverbálna stránka prezentácie, zapojenie citov a faktov do prezentácieArgumentácia a diskusia – argumentačné techniky, komunikácia úžitkov, uvádzanie a potvrdzovanie faktov, pravidlá a moderovanie diskusieSebapoznanie – uvedomovanie si svojich silných a slabých stránok, vlastností, spôsob práce sám so sebou, sebaovládanie v rozličných situáciáchSebamotivácia – ako naštartovať vnútorný motor, poznanie osobných motivačných faktorov, ako dlhodobo udržať vnútornú motiváciu a vyhnúť sa symptómu vyhoreniaTréning prezentovania, práce s publikom a komunikácie
Mám záujem