Úvod > Festivaly > Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivác

Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivác

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
30.5. - 31.5.2019
Čas konania:
Názov:
Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivác
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Program je vhodný pre každého, koho úspech je závislý od rýchleho a presnejšieho odhadu reakcií ľudí, s ktorými dochádza do bezprostredného kontaktu. Dáva praktické návody, ako pozorovaním identifikovať dominantné charakteristiky očakávaných prejavov a reakcií človeka. Učí technikám analýzy nákupných motívov, ich kategorizácie a nácvik prezentácie ponuky na základe nákupných motívov.Orientácia na zákazníka- zameranie sa na hľadanie riešení problémov zákazníka a napĺňanie jeho očakávaní. Je protikladom k ofenzívnemu predaju, ktorý je zameraný na produkt a jeho parametreTypológia klientov- identifikácia klientov na základe pozorovania ich správania a komunikácie, práca s rôznymi typmi klientovVytvorenie emočných väzieb- v konzultatívnom prístupe je snahou obchodníka vytvoriť silné emočné väzby, ktoré dávajú predpoklad vernosti a oddanosti klientaBudovanie vzťahu so zákazníkom- vytvorenie hlbokej vzájomnej dôvery so zákazníkom založenej na obojstrannej výhodnosti, spôsoby budovania dôvery u zákazníkovNákupné motívy zákazníka- spôsoby odhalenia nákupných motívov zákazníka. Aké bývajú najčastejšie nákupné motívy zákazníkov?Predaj komplexných riešení- snahou je predaj riešení a nie konkrétneho produktu, predajom riešenia budujete vzťah a dôveru so zákazníkomStarostlivosť o zákazníka- spôsoby starostlivosti o zákazníkov, predaj doplnkových tovarov a služieb získaným zákazníkom, dlhodobé udržanie zákazníkov
Mám záujem