Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bojnice

Bojnice v soche

Hurbanovo námestie

Vernisáž výstavy: 2.6.2018 o 15.00h Viac informácií na https://bojnice.eu/podujatia/

Škola v múzeu - ponuka pre školy

Slovenské národné múzeum Handlová

September - 9:00 až 17:00 *výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 1€ * spomienka na prázdniny - ...

Škola v múzeu - ponuka pre verejnosť

Slovenské národné múzeum Handlová

September - 9:00 až 17:00 *výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 2€ * spomienka na prázdniny - ...

Základy projektového riadenia

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov so základnými pojmami z oblasti projektového riadenia, zoznámia sa so znakmi projektu ...

LEAN Management

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.  Účastníci sa naučia myslieť ...

Projektové riadenie

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Projektové riadenie - KOMPAS+

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéraOboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

VÝVOJ V 20. STOROČÍ

vestibul KC Bojnice

Komu bije v hrudi srdce milujúce techniku z čias starých otcov, ten ocení súkromnú zbierku Technického Moto múzea ...

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komuni

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

V tomto kurze si podrobne rozoberieme našu dennú komunikáciu, povieme si niečo o šumoch, ktoré spôsobujú to, že sme sa ...

Príprava a plánovanie projektov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov s návrhom a prípravou projektu, s tvorbou štúdie uskutočniteľnosti (feasibility study) a procesom ...

Zostavenie projektového tímu

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Naučiť účastníkov kurzu rozoznať dôležité osoby v projekteSprávny výber ľudí do tímu, jeho motivácia a sledovanie ...

Riadenie projektov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Začlenenie projektového riadenia do organizácie a projektová štruktúraDelegovanie a komunikácia projektových úloh ...

Problem solving

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci kurzu nadobudnú vedomosti a zručnosti týkajúce sa analýzy koreňových príčin problémov s cieľom stanovenia ...

Manažment rizík

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Identifikácia a posudzovanie rizikaAnalýza externého a interného prostrediaMetódy monitorovania, merania ...

PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávan

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účelom kurzu je podrobne prebrať problematiku náboru zamestnancov. Po­vieme si bližšie na čo sa máme zamerať pri výbere ...

Manažment chemických rizík a implementácia REACH v

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámenie sa s legislatívou v oblasti hodnotenia a riadenia rizík chemických látok so zreteľom na povinnosti, ktoré ...

Manažér kvality

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality a prácu so systémom manažérstva kvality ...

LÚČNICA - Z tvorby prof. Štefana Nosáľa - VYPREDAN

veľká sála KC Bojnice

Program je venovaný nedožitým 91. narodeninám prof. Štefana Nosáľa (1927 – 2017) a 100. výročiu vzniku Československa. ...

ROK 1918 a spoločenská zmena, ktorá nás ovplyvňuje

kongresová sála KC Bojnice

Panelová diskusia, na tému Rok 1918 a spoločenská zmena, ktorá nás ovplyvňuje dodnes, za účasti odborníkov v oblasti ...

Vyjednávanie pre nákupcov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu zameraného na zlepšovanie soft skills nákupcov je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a návyky zo ...