Úvod > Aktuálne v meste > Kurzy, semináre, prednášky

Kurzy, semináre, prednášky - Mesto Bojnice

BESEDA S MÁRIOU UHROVOU

Mestská knižnicva Bojnice

Príbeh matky mimoriadne nadaného syna, ktorý svojim konaním zrútil jej predstavu o šťastnom rodinnom krbe s kŕdľom ...

LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Manažér kvality

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality a prácu so systémom manažérstva kvality ...

Recruiting – Headhunting – Assessment

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Prostredníctvom účinnej komunikačnej stratégie a screeningu vyhľadáme a vyberieme vhodných kandidátov na pracovné ...

Asertivita na pracovisku

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci získajú vedomosti o asertívnej filozofii, asertívnych právach a asertívnych zručnostiach, dostanú návod ako ...

Six Sigma tréning

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivác

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Program je vhodný pre každého, koho úspech je závislý od rýchleho a presnejšieho odhadu reakcií ľudí, s ktorými ...

Mapovanie procesov a riadenie rizík

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci kurzu si osvoja základy efektívnej metodiky mapovania procesov, získajú spôsobilosť pre vykonávanie ...

Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Productio

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Toyota Production System (TPS) je integrovaný systém riadenia výroby, ktorý vyvinula spoločnosť Toyota Motor Company a ...

LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontr

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť efektívnu metodiku pre aplikáciu metód progresívneho plánovania kvality výrobkov (manažmentu projektov), pre ...