Úvod > Aktuálne v meste > Kurzy, semináre, prednášky

Kurzy, semináre, prednášky - Mesto Bojnice

LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Leadership I. je vstupným tréningom líderských schopností. Naša osobnosť sa formuje nielen učením a prostredím, ale ...

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komuni

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

V tomto kurze si podrobne rozoberieme našu dennú komunikáciu, povieme si niečo o šumoch, ktoré spôsobujú to, že sme sa ...

Interný audítor systémov manažérstva informačnej b

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Interný audítor systému manažérstva kvality pre au

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Pripraviť účastníkov kurzu na efektívne vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality v automobilovom ...

Interný audítor systému integrovaného manažérstva

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ...

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa nor

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciáchoboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO ...

Projektové riadenie

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Projektové riadenie - KOMPAS+

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéraOboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

TPM – Totálne produktívna údržba

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci sa oboznámia s princípmi TPM za účelom zvyšovania výkonnosti zariadení. Získajú znalosti o prístupe ...

MSA – Analýza systému merania

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť praktický návod na preverenie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie kvality procesov v zmysle ...

MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

V tréningu prejdeme základy manažérskej práce,  vysvetlíme si jednotlivé pojmy, naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu ...

Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB)

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Kurz pokrýva oboznámenie s požiadavkami koncernu VW Group na bezpečnosť výrobkov (PSB). Tréning je zameraný na ...

LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

V Leadershipe II. sa budeme venovať podrobnejšie práci s ľuďmi a výkonným tímom. Budeme odkrývať vnútornú motiváciu ...

Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci sa detailne oboznámia s metodológiou SPC, ako správne analyzovať spôsobilosť procesu a zariadení, aké druhy ...

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Tréning je zameraný na praktické otestovanie prezentačných zručností. Po­vieme si o tom, ako najrýchlejšie zapôsobiť na ...