Úvod > Festivaly > LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému

LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
13.12. - 14.12.2018
Čas konania:
Názov:
LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
V Leadershipe IV sa budeme venovať postaveniu lídra v kontexte k budovaniu spoločnosti. Spoločnosť dokáže narásť do veľkosti ľudí, ktorí v nej pracujú. Z toho dôvodu je dôležité, aby kľúčoví ľudia v spoločnosti mali rozvinuté strategické uvažovanie na vysokej úrovni, videli súvislosti a dokázali sa včas a správne rozhodovať.Poznanie organizácie- jej kultúry, cieľov, záujmov a stratégie. Modely organizácií a ich využitie pri opatreniach pre zlepšenieZásady pre dlhodobú prosperitu spoločnosti a zlom k výraznému rastuOd vízie k stratégii- formulácia vízie a jej dôležitosť, pretavenie vízie do hodnôt a stratégie spoločnostiVyužitie nástrojov strategického plánovania a riadenia- PDCA cyklus, Balanced scorecard, Porterov model, SWOT analýza a ďalšieAplikácie stratégie na jednotlivé úrovne spoločnosti a pracoviskáEliminácia rizík a príprava možných alternatív- definovanie rizík s najvyššou pravdepodobnosťou výskytu, včasné odhalenie rizika, príprava preventívnych opatrení pre zmiernenie negatívnych vplyvov na spoločnosťPlánovanie v rýchlo sa meniacich podmienkachObjavenie lídrov v spoločnosti, práca s nimi a zvyšovanie ich úrovnePríklady spoločností, ktorým sa podarilo spraviť zlom a analýza krokov, vďaka ktorým výrazne narástliTréning prípravy na motivačnú prezentáciu pro­jektu a zmeny, analýza systému organizácie, príprava krokov pre bod zlomu v spoločnosti
Mám záujem