Úvod > Festivaly > MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske

MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
14.2. - 15.2.2019
Čas konania:
Názov:
MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
V tréningu prejdeme základy manažérskej práce,  vysvetlíme si jednotlivé pojmy, naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu zjednodušiť si prácu a zvýšiť svoj výkon.  Preberieme si základy manažmentu a manažérskeho rozhodovania. Systematicky sa naučíme delegovať a plánovať zmeny tak, aby boli prijaté s čo najmenším odporom.Cieľová skupina:Manažéri strednej a vyššej úrovne, projektový manažéri, vedúci pracovníci.Manažérske štýly vedenia a možnosti ich využitiaPodstata manažérskeho cyklu – plánovanie cieľov metódou SMART a aktivít k dosiahnutiu stanovených cieľov, zadanie úlohy, kontrola a poskytnutie konštruktívnej spätnej väzbyOrientácia na ciele a aktivity – určenie úloh a aktivít potrebných pre dosiahnutie cieľov, pravidelné vyhodnotenie a nápravné opatreniaKontrola ako nástroj zlepšovania a rozvoja spolupracovníkovBudovanie efektívneho systému – tvorba efektívneho systému v princípe s manažérskym cy­klomMotivácia spolupracovníkov – motivačné faktory, nastavenie pravidiel odmeňovania, vedenie motivačného rozhovoruDelegovanie – typy zadávania úloh a ich zrozumiteľné zadanie, rozdelenie kompetencií, právomocí a zodpovednostiManažérske rozhodovanie – prípadové štúdie a tréningManažment zmeny- identifikácia a využitie možností, určenie a eliminácia negatívnych vplyvov spôsobených zmenami, vedenie spolupracovníkov k zmenám
Mám záujem