Úvod > Festivaly > MANAGEMENT II – Time management, stress management

MANAGEMENT II – Time management, stress management

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
14.3. - 15.3.2019
Čas konania:
Názov:
MANAGEMENT II – Time management, stress management
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Tréning je zameraný hlavne na perfektné zvládnutie vlastného času pomocou techník plánovania. Vys­vetlíme si pojem prokrastinácia, ako s ňou bojovať a čo nám pomôže dostať sa do stavu „flow“. V stress managemente si povieme bližšie o konfliktoch, ich príčinách, ako im vieme predchádzať a ako ich dokážeme čo najefektívnejšie riešiť. Poslednou časťou tréningu bude plánovanie porád, obsah porady, techniky na zefektívnenie pracovných porád a systém ,,follow up“ – tak, aby porady boli užitočné.Pre koho je kurz určený:manažéri, zamestnanci firiem, vedúci pracovníci.Prostriedky na plánovanie času, identifikácia úrovne plánovania časuVyužívanie času – zlodeji času, denný záznam, úlohy prepojené na cieleTechniky časového manažmentu – matica časového manažmentu, krivka výkonnosti, časové limity, paretov princíp, zostavovanie časových plánovMultitasking – ako efektívne zvládať prácu na viacerých úlohách súčasneStres a jeho príčiny – fyziologické a psychické príznaky stresu, priebeh stresu, záťažové faktoryZvládanie stresu – sebadôvera ako základ pre zvládanie stresu, prevencia pred negatívnymi následkami stresu a vyhorenímPraktické cvičenia pre zvládanie stresu – komunikácia pod tlakom, uvoľňujúce a relaxačné cvičenia, uvedomovanie si stresovej záťaže a práca so stresomPríprava porady z hľadiska harmonogramu, výberu účastníkov a technického zabezpečeniaEfektívne vedenie porád – prvky porady, typy porád, dodržiavanie časového harmonogramu, zvládanie problémových situácií, práca s otázkami a rozdielnymi názormi účastníkov porady, prijatie rozhodnutí, určenie úloh a termínov350.00 EUR
Mám záujem