Úvod > Festivaly > Manažér kvality

Manažér kvality

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
23.4. - 26.4.2019
Čas konania:
Názov:
Manažér kvality
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality a prácu so systémom manažérstva kvality v organizáciáchprehĺbiť znalosti z predmetných noriem a možnosti ich praktického využitia (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 19011)naučiť sa identifikovať, de­finovať a neustále zlepšovať procesy v organizáciízískať vedomosti pre plánovanie a riadenie kvality, osvojiť si metódy pre meranie a hodnotenie kvalityzískať vedomosti o vybraných analytických a rozhodovacích metódach a ich praktickom použití (FMEA, trendová analýza, 8D, SPC, 5S, MSA, LEAN)pochopenie metrologického konfirmačného systému a metrologického poriadkunaučiť sa rozpoznávať chyby meradiel a určovať zhody produktov so špecifikáciouÚspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu manažéra kvality.  Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Kurz pozostáva z nasledovných modulov (Jednotlivé moduly je možné absolvovať samostatne):Názov kurzuDĺžka trvaniaCena bez DPH/osobaZáklady systémov manažérstva kvality1 deň130 €Opis a dokumentácia procesov organizácie2 dni250 €Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách3 dni380 €Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie2 dni250 €Plánovanie a riadenie systému manažérstva kvality3 dni380 €Metrológia1 deň130 €Manažér kvality11 dní791 €1.deň:7:45 – 8:00      Prezentácia účastníkov8:00 – 10:00    Systémový a procesný prístup v oblasti systému manažérstva kvality10:00 – 12:00 Požiadavky noriem a ich praktické uplatňovanie (ISO 9001, ISO/TS 16494)12:00 – 13:00 Prestávka na obed13:00 – 15:00 Požiadavky noriem a ich praktické uplatňovanie (ISO 9001, ISO/TS 16494)15:00 – 16:00 Tvorba mapy procesov a karty procesov 2.deň:8:00 – 9:30      Tvorba prehľadných plánov, dokumentácie procesov a formulárov9:30 – 12:00    Ciele a politika kvality, zabezpečenie trvalého zlepšovania SMK12:00 – 13:00 Prestávka na obed13:00 – 14:30 Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie14:30 – 16:00 Auditovanie procesov a určovanie úzkych miest 3.deň:8:00 – 10:00    Kontrola kvality produktu10:00 – 12:00 Riadenie nezhôd a využívanie informačných systémov12:00 – 13:00 Prestávka na obed13:00 – 15:00 Využitie metódy FMEA pri návrhu a realizácii produktu15:00 – 16:00 Analytické a rozhodovacie nástroje (Paretova a trendová analýza) 4.deň:8:00 – 10:00    Využitie štatistických metód riadenia produktu SPC10:00 – 12:00 Optimalizovanie procesov a pracoviska (5S, LEAN Management)12:00 – 13:00 Prestávka na obed13:00 – 14:00 Metrologický konfirmačný systém, metrologický poriadok a legislatíva15:00 – 15:30 Rozpoznávanie chýb meradiel a určovanie zhody produktov so špecifikáciou15:30 – 16:00 Záverečný test, diskusia a vyhodnotenie kurzu Kurz pozostáva z nasledovných modulov:Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovaniePlánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvalityMetrológia
Mám záujem