Úvod > Festivaly > Manažment chemických rizík a implementácia REACH v

Manažment chemických rizík a implementácia REACH v

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
18.3. - 19.3.2019
Čas konania:
Názov:
Manažment chemických rizík a implementácia REACH v
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Oboznámenie sa s legislatívou v oblasti hodnotenia a riadenia rizík chemických látok so zreteľom na povinnosti, ktoré z nej vyplývajú a ich zavedenie do praxe. Implementácia špecifických požiadaviek v súlade s legislatívou REACH a CLP. Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za činnosti vo vzťahu k chemickým látkam v podnikoch, bezpečnostných technikov, ekológov, ESH manažérov, interných audítorov a pracovníkov nákupu chemických látok a zmesí.Legislatívny rámec v oblasti riadenia chemických látokZadefinovanie základných povinností vyplývajúcich z nariadenia REACH (Predregistrácia, Registrácia, Autorizácia a pod.)Chemická bezpečnosť a jej význam v riadení prevádzkyCLP- klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesíKBÚ a ES- ich obsah, rozsah, informovanosť, kontrola a používanie v praxi s ohľadom na chemickú bezpečnosť prevádzkyGHS- globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikáliíREACH IT nástrojePraktické cvičeniaSankcie vyplývajúce z nedodržania legislatívnych požiadaviek v oblasti riadenia chemických látok
Mám záujem