Úvod > Festivaly > MSA – Analýza systému merania

MSA – Analýza systému merania

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
13.2. - 13.2.2019
Čas konania:
Názov:
MSA – Analýza systému merania
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Poskytnúť praktický návod na preverenie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie kvality procesov v zmysle príručky AIAG MSA 4. edíciou a VDA 5. Účastníci sa oboznámia aj formou praktických cvičení s detailným postupom aplikácie MSA v praxi, oboznámia sa s návodmi pre stanovenie spôsobilosti meracieho systému, druhy variability v systémoch merania.Úvod, základné pojmy a terminológiaDôvody hodnotenia kontrolných postupov a meracích systémovTypy MSA (variabilné, atributívne), zdroje variability meraniaPresnosť merania (stabi­lita, poloha, linearita) pre­cíznosť (opako­vateľnosť = Equipment variation EV Repeatability a reprodukova­teľnosť = Appraiser variation AV Reproducibility), postupy overenia správnosti rozlíšenia meradielPraktické cvičenie pre účastníkov kurzu – skúška GRR meracieho systémuAtribútová skúška meracieho systému – vysvetlenie postupu, praktické príklady, vyhodnotenie atribútovej skúškyPraktické cvičenie pre účastníkov kurzu – atributívna skúška meracieho systémuOverenie spôsobilosti meracích systémov pre automatické a deštruktívne meracie systémy, spôsobilosť meradla (Cgk)Kalibrácia meradiel – vysvetlenie postupu, praktické príklady, posúdenie výsledkov kalibrácie, základné požiadavky na akreditované laboratórium v zmysle zhody s EN ISO 17025
Mám záujem