Úvod > Festivaly > Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
6.2. - 6.2.2019
Čas konania:
Názov:
Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO 14001:2015,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 14001:2015,poukázať na zmeny medzi normami ISO 14001:2005 a ISO 14001:2015.Pre koho je kurz určený:Kurz je určený pre účastníkov zo širokej technickej verejnosti, ktorí prichádzajú do styku so systémami manažérstva a s normou ISO 9001. Kurz môžu absolvovať účastníci, ktorí už v minulosti absolvovali kurz interných audítorov a vedia sa hodnoverne preukázať certifikátom.základné zmeny po revízii normy ISO 14001,potreby a očakávania v súvislosti s novým rozsahom systému manažérstva kvality,nové požiadavky na manažment,opatrenia na riešenie rizík a využívanie príležitosti na zlepšovanie spokojnosti zákazníka,plánovanie zmien a riadenie zmien pri aktualizovaní systémov manažérstva,integrácia 14001 s normami ISO 9001 a OHSAS 18001,akčný plán ako sa pripraviť na prechod na revíziu normy ISO 14001:2015.
Mám záujem