Úvod > Festivaly > Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
5.2. - 5.2.2019
Čas konania:
Názov:
Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO 45001,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 45001,poukázať na zmeny medzi normami OHSAS 18001 a ISO 45001.základné zmeny po revízii normy OHSAS 18001,potreby a očakávania v súvislosti s novým rozsahom systému manažérstva BOZP,nové požiadavky na manažment,opatrenia na riešenie rizík a využívanie príležitosti na zlepšovanie spokojnosti zákazníka,plánovanie zmien a riadenie zmien pri aktualizovaní systémov manažérstva,integrácia ISO 45001 s normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015,akčný plán ako sa pripraviť na prechod na revíziu normy ISO 45001. Pri prihlásení na preškolenie je potrebné zaslanie scanu pôvodného osvedčenia interného audítora na cems@cems.sk 
Mám záujem