Úvod > Festivaly > Projektové riadenie

Projektové riadenie

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
6.2. - 13.2.2019
Čas konania:
Názov:
Projektové riadenie
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o definovaní a plánovaní projektu, zostavení projektového tímu, riadení projektového cyklu, vytvorení správy o projekte a riadení rizík,priblížiť metódy projektového riadenia a normy súvisiace s projektovým riadením,poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú projektoví manažéri v praxi a možnosti riešenia,nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu.Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu Projektového manažéra.Základy projektového riadeniaPríprava a plánovanie projektovRiadenie projektovZostavenie a riadenie projektového tímuManažment rizík
Mám záujem