Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bojnice

NA KOHO TO SLOVO PADNE - VYPREDANÉ

veľká sála KC Bojnice

Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier postavená na pätici oduševnených výkonov prichádza na naše pódium! ...

Výstava žiakov ZUŠ Handlová

Slovenské banské múzeum Handlová

Vstupné: 2€ (dospelý), 1€ (deti) Otvorené: pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00

LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

V Leadershipe II. sa budeme venovať podrobnejšie práci s ľuďmi a výkonným tímom. Budeme odkrývať vnútornú motiváciu ...

Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastníci sa detailne oboznámia s metodológiou SPC, ako správne analyzovať spôsobilosť procesu a zariadení, aké druhy ...

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Tréning je zameraný na praktické otestovanie prezentačných zručností. Po­vieme si o tom, ako najrýchlejšie zapôsobiť na ...

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

kongresová sála KC Bojnice

Fašiangy začínajú po Troch kráľoch a trvajú niekoľko týždňov až do noci pred Popolcovou stredou. Je to obdobie ...

Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov o procese schvaľovania výrobných dielov a precvičenie zákazníkom stanovených špecifických postupov ...

FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov už vo fáze vývoja a návrhu produktu identifikovať možné poruchy, kritické chyby ...

SPC II – Riešenie problémov SPC

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť efektívnu metodiku riešenia problémov Global 8D (8 DO disciplín), štandardizovanú v reťazci dodávateľov ...

LEAN Management

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.  Účastníci sa naučia myslieť ...

MANAGEMENT II – Time management, stress management

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Tréning je zameraný hlavne na perfektné zvládnutie vlastného času pomocou techník plánovania. Vys­vetlíme si pojem ...

NA KOHO TO SLOVO PADNE - VYPREDANÉ

veľká sála KC Bojnice

Pre veľký záujem pridávame ďalšie predstavenie jednej z najúspešnejších slovenských divadelných hier postavenú na ...

Manažment chemických rizík a implementácia REACH v

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámenie sa s legislatívou v oblasti hodnotenia a riadenia rizík chemických látok so zreteľom na povinnosti, ktoré ...

Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riad

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámenie sa s problematikou KBÚ a ES. Pochopenie ich významu v riadení chemických rizík a ich správne používanie ...

The Duchon´s

Hurbanovo nám. 19/41

Pocta legendárnemu slovenskému spevákovi. Hudobno-tanečná divadelná show, kde zaznejú nesmrteľné hity interpretované ...

Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatív

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou OŽP a jej praktická aplikácia. Výrobná činnosť a jej vplyv na jednotlivé zložky ...

THE DUCHON´S - pridané predstavenie 21.3.2019

veľká sála KC Bojnice

Pocta legendárnemu slovenskému spevákovi - Karolovi Duchoňovi, ktorý bol človekom so zmyslom pre humor, ktorý rád ...