Úvod > Festivaly > TPM – Totálne produktívna údržba

TPM – Totálne produktívna údržba

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
7.2. - 8.2.2019
Čas konania:
Názov:
TPM – Totálne produktívna údržba
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Účastníci sa oboznámia s princípmi TPM za účelom zvyšovania výkonnosti zariadení. Získajú znalosti o prístupe implementácie všetkých prvkov konceptu TPM. Oboznámia sa s postupom ako hodnotiť spôsobilosť a spoľahlivosť strojov. Naučia sa spôsoby ako postupovať pri hodnotení spôsobilosti stroja, ktoré faktory a príčiny ich ovplyvňujú. Poznatky nadobudnuté počas kurzu by mali zlepšiť komunikáciu s výrobou, prevádzkovú spôsobilosť strojov a plánovanie preventívnej údržby na základe technického stavu stroja.Úvod do TPM a postup implementácie TPM v podniku, stratégia údržby a náplň práce koordinátorovPlánovanie údržby a prác, definovanie plánov údržby, preventívna a prediktívna údržba, ukazovatele a reporty v údržbePožiadavky na kvalitu údržby, matica kvality údržby, analýza príčiny dôsledkov, nekvality, zber a príprava údajov na hodnotenie spôsobilosti strojov a procesovHodnotenie spôsobilosti strojov a zariadení (Cm, Cmk) pri inštalácii strojov, po opraveNastavenie stroja pri zoradení, po oprave, nábehu výroby na požadovaný index spôsobilosti strojov, procesov (Cp, Cpk, Cm, Cmk)Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti strojov a procesov údržby – výpočet strednej doby prevádzky do poruchy (MTFB), výpočet strednej doby údržby (MTTR), výpočet strednej doby opráv (MTR), výpočet pohotovosti, výpočet pravdepodobnosti bezporuchovej prevádzky, koeficient celkovej efektivity zariadeniaNastavenie intervalu preventívnej údržby na základe uvedených charakteristíkIdentifikácia plytvaní v procesoch údržby, PDCA a DMAIC cyklus zlepšovania, štíhla údržba, kroky pre minimalizáciu času na opravu zariadenia, bezpečnosť v údržbe
Mám záujem