Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bojnice

Jubilejné sobáše

Zlatá sála SNM - Múzeum Bojnice

Mesto Bojnice a Zbor pre občianske záležitosti “Človek človeku” pri MsZ v Bojniciach pripravujú Jubilejné sobáše. Pre ...

Spoločné vítanie detí

Zlatá sála SNM - Múzeum Bojnice

Spoločné vítanie detí nových malých obyvateľov mesta Bojnice narodených od 1. mája do 31. augusta 2018. Rodičia sa môžu ...

Svetlonos v Bojniciach

Hurbanovo námestie

* kultúrno-kulinárske podujatie * tvorivé dielne a súťaže pre deti * hudobný program * rozprávka pre deti (živé ...

FK Bojnice - FK Kľak Kľačno

Štadión SNP Bojnice, časť Dubnica

Škola v múzeu - ponuka pre školy

Slovenské národné múzeum Handlová

September - 9:00 až 17:00 *výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 1€ * spomienka na prázdniny - ...

Škola v múzeu - ponuka pre verejnosť

Slovenské národné múzeum Handlová

September - 9:00 až 17:00 *výroba náramkov pre šťastie - machová guma + korálky - 2€ * spomienka na prázdniny - ...

Recruiting – Headhunting – Assessment

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Prostredníctvom účinnej komunikačnej stratégie a screeningu vyhľadáme a vyberieme vhodných kandidátov na pracovné ...

Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontr

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť efektívnu metodiku pre aplikáciu metód progresívneho plánovania kvality výrobkov (manažmentu projektov), pre ...

Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov o procese schvaľovania výrobných dielov a precvičenie zákazníkom stanovených špecifických postupov ...

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Tréning je zameraný na praktické otestovanie prezentačných zručností. Po­vieme si o tom, ako najrýchlejšie zapôsobiť na ...

FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov už vo fáze vývoja a návrhu produktu identifikovať možné poruchy, kritické chyby ...

TANČIAREŇ s hudbou prvej republiky

kongresová sála KC Bojnice

Vráťme sa do čias 1. Československej republiky a pripomeňme si 100. výročie jej vzniku so swingovým orchestrom FATS ...

Pamiatka zosnulých

mestský cintorín v Bojniciach

pietna spomienka

MANAGEMENT II – Time management, stress management

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Tréning je zameraný hlavne na perfektné zvládnutie vlastného času pomocou techník plánovania. Vys­vetlíme si pojem ...

Riadenie zásob a skladová logistika

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastník kurzu získa základnú orientáciu v skladovej logistike, ale predovšetkým prehľad o súvislostiach medzi ...

Pocitový manažment

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom tréningu je využiť celý potenciál a zapracovať na svojom kariérnom a osobnostnom raste. Tréning je určený pre ...

Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť efektívnu metodiku riešenia problémov Global 8D (8 DO disciplín), štandardizovanú v reťazci dodávateľov ...

PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komun

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Ako robiť obchod tak, aby klienti priam túžili po našej službe, alebo našom tovare? Na to aby bol predajca skutočne ...

Príprava na Six Sigma

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Six Sigma je stratégia založená na prísnej metodike (DMAIC) použitím dát (datadriven), pre dosiahnutie takmer ...

SPC II – Riešenie problémov SPC

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Naučiť účastníkov kurzu prijímať opatrenia na základe dát- interpretáciou grafov a štatistických ukazovateľov. Pomocou ...