Úvod > Festivaly > Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB)

Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB)

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
15.2. - 15.2.2019
Čas konania:
Názov:
Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB)
Miesto:
Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice
Usporiadateľ
CeMS, s.r.o.
Popis akcie:
Kurz pokrýva oboznámenie s požiadavkami koncernu VW Group na bezpečnosť výrobkov (PSB). Tréning je zameraný na vysvetlenie a využívanie požiadaviek koncernu VW Group pre rolu zástupcov pre bezpečnosť výrobkov. Tento prístup je možné použiť pre akúkoľvek spoločnosť tak, aby pomohol zaistiť bezpečnosť výrobkov a eliminovať riziká, čo vedie k zníženiu výskytu nepriaznivých vplyvov spôsobených chybnými výrobkami.Základná terminológia v oblasti zodpovednosti za bezpečnosť výrobkovOboznámenie s technickou legislatívou v automobilovom priemysle na všetkých úrovniach od technických požiadaviek na výrobky cez všeobecnú bezpečnosť výrobku až po zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkomOboznámenie s požiadavkami VW Group na PSB a prístupom k riadeniu bezpečnosti výrobkovČinnosti vykonávané v pozícii predstaviteľa zodpovedného za bezpečnosť výrobkovKľúčové prvky systému, vplyv a riadenie bezpečnosti výrobkovKlasifikácia rizík, práca s rizikom a určovanie bezpečnostných opatreníČo robiť ak nastane krízová situácia v oblasti bezpečnosti výrobkovPríklady ohrozenia a možných vplyvov, návrh riešeníPraktické ukážky z oblasti bezpečnosti produktov
Mám záujem